Escola La Muntanyeta

L’Escola d’Educació Especial La Muntanyeta és un centre de titularitat de la Fundació La Muntanyeta amb concert educatiu amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els alumnes són de la ciutat de Tarragona i d’altres municipis del Tarragonès, l’Alt Camp, el Baix Camp i la Conca de Barberà, tenen edats compreses entre els 3 i els 21 anys.

Finalitat

​L’objectiu prioritari de l’escola és donar resposta pedagògica i terapèutica a l’alumnat amb la finalitat de potenciar al màxim les seves capacitats, així com oferir una vida de qualitat i un desenvolupament adequat a cadascun dels alumnes.

Metodologia i nivells educatius

En termes generals, podem establir la creació del Pla de suport individualitzat (PI) de cada alumne, basat en el currículum d’etapa i que s’adapta a les necessitats educatives individuals.

Els nivells educatius són:

 • Etapa infantil: 3 a 7 anys
 • Etapa de primària: 7 a 16 anys
 • Etapa de secundària (projecte de transició a la vida adulta): 16 a 21 anys

Equip humà

L’equip de professionals de l’escola està integrat per la direcció, la sotsdirecció i un equip d’especialistes format per dues logopedes, una pedagoga, cinc fisioterapeutes, vuit mestres d’educació especial, vuit educadors especialitzats i monitors i monitores.

Serveis

 • Pedagogia
 • Logopèdia
 • Fisioteràpia
 • Orientació, assessorament i suport familiar

Serveis complementaris

 • Servei de menjador
 • Servei d’esbarjo
 • Servei de transport escolar
 • Colònies, sortides i excursions

Activitats i teràpies

Com a complement del Pla de suport individualitzat (PI) i les teràpies individuals, desenvolupem les següents activitats complementàries:

 • Psicomotricitat
 • Música
 • Teràpia assistida amb gossos
 • Musicoteràpia
 • Plàstica
 • Teatre
 • Estimulació sensorial
 • Tallers de cuina
 • Hort i hivernacle

L’escola en imatges