Nosaltres

La Fundació La Muntanyeta tenim per objecte principal la defensa dels drets de les persones afectades de paràlisi cerebral i/o etiologies similars de les comarques de Tarragona. A més, defensem la garantia de l’exercici d’aquests drets, de la promoció de l’oferiment de tots els serveis necessaris per la seva educació, atenció a la salut, allotjament i convivència, formació genèrica i específica, inserció social, inserció laboral, el gaudiment de l’esport, l’oci i el temps de lleure i en general, qualsevol activitat que tendeixi a la seva integració social i laboral, el seu desenvolupament i el benestar de les seves famílies. També promovem la incapacitat legal i gestionem i exercitem, si cal, les tutories, curateles o altres figures jurídiques, administrant-ne els béns que li siguin encarregats i les dots i llegats que li hagin estat posats a la seva disposició.