La Muntanyeta Bonavista

La Muntanyeta Bonavista neix amb el propòsit d’ampliar i millorar la capacitat de serveis socials per a persones amb capacitats diverses a la comarca del Tarragonès, mitjançant la construcció d’una nova residència. Pel projecte es recupera un antic institut de secundària en desús ubicat al barri tarragoní de Bonavista.

Finalitat

El principal objectiu de la nova residència és facilitar un entorn substitutiu del domicili de les persones amb capacitats diverses, en el qual es potencia el desenvolupament autònom de les activitats bàsiques de la vida diària i les instrumentals.

Sostenibilitat

Els eixos que inspiren la rehabilitació són la claredat i la flexibilitat funcional, promovent la llum natural per crear una atmosfera positiva i reduir les necessitats de consum energètic.

Espais

La residència disposa de seixanta places repartides en cinc unitats de convivència, adaptades per desenvolupar nous models d’atenció centrats en la persona i per atendre possibles contingències. També disposa dels següents espais:

  • Espais comuns per potenciar la interacció social i el vincle afectiu.
  • Sales per estimular i fomentar el benestar social i l’estat cognitiu.
  • Espai per poder treballar de manera individual amb cadascun dels usuaris i usuàries.
  • Espais i jardins exteriors com a entorn terapèutic.

Serveis

El nou equipament és un servei especialitzat d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent, adequat per acollir persones amb capacitats diverses.

  • Allotjament.
  • Acolliment i convivència.
  • Manutenció.
  • Atenció o cura personal.
  • Atenció a la salut i seguretat personal a la llar.

La residència és 100% accessible amb ascensors adaptats, banys assistits, grues de sostre i mobiliari adaptat, i està capacitada per a la digitalització i la connexió de les noves tecnologies.

Coneix el projecte

La Muntanyeta Bonavista en imatges

El projecte està alineat amb els eixos transversals dels projectes Next Generation i el Pla Estratègic de la Xarxa Santa Tecla 2022-2026.