Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El lloc web https://fundaciolamuntanyeta.cat/ és propietat de la Fundació La Muntanyeta.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com la Fundació La Muntanyeta tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és la Fundació La Muntanyeta amb CIF G-43589423 amb domicili a Camí de la Muntanya de Sant Pere, s/n, 43007 Tarragona, telèfon 977 217 604 i correu electrònic xarxatecla@xarxatecla.cat.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a  un escrit a c/ Joan Maragall, 1 43003 de Tarragona o enviant un e-mail a protecciodades@xarxatecla.cat.

 

Tractaments de dades

A continuació és realitza una descripció dels tractaments efectuats per la Fundació La Muntanyeta:

Tractament SELECCIÓ DE PERSONAL
Responsables –          Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

–          Fundació Centres Assistencials i d’urgències de Tarragona

–          Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla

–          Fundació Casa Sant Josep de Tarragona

–          Fundació Estela per a la discapacitat

–          Fundació La Muntanyeta

–          Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent

–          Consorci de Serveis bàsics de salut

–          Consorci d’atenció a la dependència

–          Aprovisionaments Santa Tecla

–          Neteja Santa Tecla

–          Hostaleria Santa Tecla

Finalitat Gestió dels processos de selecció de personal.
Legitimació Consentiment del candidat.
Termini de conservació Les seves dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.
Destinataris No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 

Tractament VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat Garantir la seguretat.
Legitimació Interès públic.
Termini de conservació Las dades es suprimiran transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.
Destinataris Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

 

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona.

Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.

La Fundació La Muntanyeta l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.

Si considera que no hem donat una  resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent.