Activitats complementàries per fomentar l’autonomia personal a l’Escola La Muntanyeta

L’Escola La Muntanyeta, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, desenvolupa el projecte Activitats complementàries. Es tracta d’un programa que facilita accions orientades al benestar físic, cognitiu i emocional, així com promoure l’autonomia personal i social dels alumnes amb necessitats educatives especials, mitjançant diferents teràpies i activitats adaptades.

L’objectiu principal d’aquest programa és fomentar l’autonomia pròpia, les relacions socials i l’autoestima de les persones amb pluridiscapacitat per aconseguir la inclusió social a través d’activitats complementàries adaptades a les capacitats individuals de cada alumne.

En particular, aquest programa pretén establir eines per crear un bon vincle entre el professional i l’alumne, afavorint l’intercanvi comunicatiu, contribuir a la participació dels alumnes en les diferents capacitats i potenciar la motivació en l’alumne per comunicar-se i expressar els seus desitjos i interessos.